CPS TAKİP SİSTEMLİ DAĞITIM

Gönderiler, öngörülen dağıtım süresi içinde, üzerinde belirtilen adrese uğranıp, poşetlenmiş olan dergiler hane kapılarına asılarak yapılan dağıtımlarda personellerimizi cps takip sistemi yardımı ile takip ederiz.

Google Analytics Alternative