CPS TAKİP SİSTEMLİ DAĞITIM

Gönderiler, öngörülen dağıtım süresi içinde, üzerinde belirtilen adrese uğranıp, poşetlenmiş olan dergiler hane kapılarına asılarak yapılan dağıtımlarda personellerimizi cps takip sistemi yardımı ile takip ederiz.